Karta EKUZ – czy na pewno zapewni pełną ochronę w podróży?

W tym roku w czołówce najpopularniejszych kierunków turystycznych Polaków znajdują się Chorwacja, Hiszpania, Grecja i Włochy. Wszystkie te kraje należą do Unii Europejskiej. Oznacza to, że wyjeżdżając do każdego z nich, można wyrobić sobie bezpłatną kartę EKUZ i dzięki niej korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w danym państwie na identycznych zasadach jak mieszkańcy państwa. Niestety, nie tak do końca.

Po pierwsze, w ramach EKUZ można korzystać tylko z placówek medycznych, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ.

Po drugie, EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do kraju. Jeżeli na skutek choroby lub doznanego urazu będzie potrzeba wrócić szybko do Polski, to tylko na koszt własny.

Po trzecie EKUZ nie jest bezpłatną służbą zdrowia. W praktyce trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. W wielu państwach obywatele są zobowiązani do pokrycia części kosztów  leczenia w publicznych placówkach medycznych. Polacy którzy mogą dzięki EKUZ korzystać z państwowej służby zdrowia na zasadach identycznych jak obywatele danego kraju, również będą podlegać częściowym kosztom. Ponadto w wielu państwach w ramach systemu publicznego nie są finansowane świadczenie z zakresu ratownictwa, ani transport karetką.

A po czwarte karta EKUZ nie jest podstawą wypłaty odszkodowania w przypadku szkód OC czy też kradzieży bagażu.

You must be logged in to post a comment.